خبرنامه های شرکت سیتکو

فهرست خبرنامه های گذشته:

 

آغاز توزیع محصولات آوایا در “ایران تلکام ۲۰۱۵”

http://app.mlsendir.com/v2x4d0


 

محصولات پتون ساخت آمریکا (شهریور ماه ۱۳۹۴)

http://app.mlsendir.com/k3p7b6


 

محصولات سنگوما با خدمات پس از فروش سیتکو  (مرداد ماه ۱۳۹۴)

http://app.mlsendir.com/j9x6j3


 

راه اندازی دانشنامه ویپ VoIP فارسی  (اردیبهشت ماه ۱۳۹۴)

http://app.mlsendir.com/g6p0i7


 

اولین خبرنامه سال ۱۳۹۴ (فروردین ماه ۱۳۹۴)

http://app.mlsendir.com/p4s8t3


 اخذ نمایندگی ۳CX (بهمن ماه ۱۳۹۳)

http://app.mlsendir.com/n1s0t1


آغاز دوباره قرعه کشی های ماهیانه (دی ماه ۱۳۹۳)

http://app.mlsendir.com/t5u1a7


 جشنواره فروش اتکام، دینستار و اسنام

http://app.mlsendir.com/c8w7q2


 حضور سیتکو در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی (مهر ماه ۱۳۹۳)

http://app.mlsendir.com/h9r4c4


 دومین سمینار VoIP سیتکو با حضور شرکت دی وی کام (شهریورماه ۱۳۹۳)

http://app.mlsendir.com/y7o3t9


حضور نماینده سیتکو در کنفرانس ITexpo ۲۰۱۴ (مرداد ماه ۱۳۹۳)

http://app.mlsendir.com/r0y9k1


 جشنواره تابستانی سیتکو (مرداد ماه ۱۳۹۳)

http://app.mlsendir.com/f8v7m8