راهنمای گیتوی ها

مطالب آموزشی و راهنمای تنظیمات

Dinstar FXO to FXO

این تنظیمات مربوط به زمانیست که قصد داشته باشید بین دو دستگاه سانترال آنالوگ ارتباط برقرار کنید. پیشنهاد می شود برای این کار از یک متخصص سانترال نیز کمک بگیرید.ویدئوی...

ادامه مطلب