راهنمای گیتوی ها

مطالب آموزشی و راهنمای تنظیمات
سانترال گیتوی FXO

Dinstar FXO to FXO

این تنظیمات مربوط به زمانیست که قصد داشته باشید بین دو دستگاه سانترال آنالوگ به وسیله دو گیتوی FXO ارتباط برقرار کنید. پیشنهاد می شود برای این کار از یک...

ادامه مطلب