تازه های دنیای VOIP

[caption id="attachment_1858" align="aligncenter" width="660"] همکاری اسنام با تلیاکس (Teliax)[/caption] اسنام با همکاریتلیاکس (Teliax)، سرویس های ویپ میزبانی شده (Hosted) و درون شرکتی (Premise-Based) ارائه می دهد. سری محصولات ۷xx شرکت اسنام، موفق...

ادامه مطلب