تازه های دنیای VOIP

شرکت آوایا Avaya در زمینه ایجاد سیستم‌های تلفنی سازمان‌ها و فناوری مراکز تماس فعالیت می‌کند. این شرکت به عنوان بخش ارتباطات تجاری (Business Communication) شرکت Lucent فعالیت می‌کرده که در...

ادامه مطلب

  VoIP (ویپ) به گسترش آتش سوزی در میان سازمان ها تشبیه شده که با خود دغدغه های امنیتی جدیدی به همراه دارد. با توجه به اینکه استفاده از ویپ به...

ادامه مطلب

بنابر مقاله منتشر شده توسط Systems REVE که یکی از ارایه دهندگان زیرساخت های ویپ است سیاست های آینده نگرانه در مورد ارتباطات از راه دور و همچنین محیط مساعد...

ادامه مطلب