تازه های دنیای VOIP

سانتا کلارا، کالیفرنیا - Avaya اعلام کرد که برای ارتباطات یکپارچه شرکت های متوسط شمال آمریکا، در بخش رهبران جهانی برنامه جادویی گارتنر ، در سال ۲۰۱۵ قرار گرفته است....

ادامه مطلب

در میان خدماتی که تاکنون VoIP در هر زمینه ای برای ارتباطات راه دور ارائه داده است، همواره امکانات سازگار با تلفن همراه در گامی فراتر از بقیه قرار داشته است. از زمانی که فناوری VoIP...

ادامه مطلب