تازه های دنیای VOIP

سانتا کلارا، کالیفرنیا - Avaya اعلام کرد که برای ارتباطات یکپارچه شرکت های متوسط شمال آمریکا، در بخش رهبران جهانی برنامه جادویی گارتنر ، در سال ۲۰۱۵ قرار گرفته است....

ادامه مطلب