اخبار

یوتیوب سرویس ابری گوگل کلود

گوگل قصد دارد زیرساخت های یوتیوب YouTube را به سرویس ابری گوگل کلود یعنی Google Cloud Platform منتقل کند. این اقدام برای کسب اعتبار بیشتر گوگل کلود بسیار موثر خواهد...

ادامه مطلب
SpaceX Starlink Google

SpaceX Starlink Google در توافقنامه جدیدی بین دو شرکت Google Cloud و SpaceX قرار است زیرساخت ها و امکاناتی از گوگل با ناوگان ماهواره ای اینترنت Starlink ترکیب شود. این همکاری...

ادامه مطلب
جاسوسی آمریکا VPN هکرهای چینی

هکرهایی تحت حمایت چین از بخش های مهمی در آمریکا و اروپا از جمله سازمان های صنایع دفاعی جاسوسی می کردند. این هکرهای چینی از یک نقص امنیتی پیچیده در...

ادامه مطلب