مرکز تلفن نرم افزاری 3CX

[caption id="attachment_4306" align="aligncenter" width="300"] سرور ۳CX WebMeeting با ۲۵۰ شرکت کننده[/caption] سرور WebMeeting  ۳CX می تواند با استفاده از میزبانی جلسات مجازی،در حالی که از مزایای ارتباطات چهره به چهره لذت...

ادامه مطلب

[caption id="attachment_4303" align="aligncenter" width="300"] سرور ۳CX WebMeeting با ۱۰۰ شرکت کننده[/caption] سرور WebMeeting  ۳CX می تواند با استفاده از میزبانی جلسات مجازی،در حالی که از مزایای ارتباطات چهره به چهره لذت...

ادامه مطلب