ماژول ال سی دی یلینک EXP40

ماژول ال سی دی یلینک EXP40

ماژول ال سی دی یلینک EXP40

ماژول ال سی دی یلینک EXP40


ماژول EXP40، برای گسترش قالبیت های گوشی های SIP-T46G و SIP-T48G می باشد. این ماژول دارای یک LCD بزرگ و ۲ صفحه ی ۲۰ کلیدی بوده که می توانند برای ارائه ۴۰ قابلیت مختلف، برنامه ریزی شوند. همچنین این ماژول از قابلیت هایی همچون نمایش وضعیت اشغالی سایر خطوط، شماره گیری سریع، هدایت تماس، انتقال و پارک تماس، گرفتن خطوط و غیره پشتیبانی می کند.