دانلود نسخه آزمایشی استریسک 18

دانلود استریسک 18

دانلود نسخه آزمایشی استریسک 18

دانلود استریسک ۱۸

از نکات قابل توجهی که به این آپدیت اشاره شده است بهبود تماس تصویری و امکان حذف یا برقراری تماس تصویری هنگام تماس صوتی می باشد.

توسعه دهندگان این نسخه پیشنهاد داده اند متخصصین ویپ، این نسخه را نصب کنند و تحت بررسی قرار دهند تا بتوانند ایرادها را برطرف نموده و ارتقای کاملتری ایجاد نمایند.

 

لینک دانلود استریسک ۱۸:
https://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/releases/asterisk-18.0.0-rc1.tar.gz


لینک منبع:
https://www.astricon.net/


لینک ویکی:
https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/Asterisk+Versions