گیتوی هنلانگ SIP Adapter Unicorn 3112

گیتوی هنلانگ SIP Adapter Unicorn 3112

SIP Adapter Unicorn 3112

SIP Adapter Unicorn 3112


گیتوی Unicorn3112  متعلق به نسل بعدی تجهیزات دسترسی یکپارچه است. این گیتوی مبتنی بر پروتکل SIP بوده و شامل یک روتر، یک سرور DHCP، یک پورت FXS و یک پورت قابل برنامه ریزی FXO می شود. این گیتوی از اکانت های مستقل SIP یا پلت فرم سرور SIP پشتیبانی می کند.