گیتوی آنالوگ هنلانگ Unicorn 6040

گیتوی آنالوگ هنلانگ Unicorn 6040

گیتوی هنلانگ IP Gateway Unicorn 6040

گیتوی هنلانگ IP Gateway Unicorn 6040


گیتوی Unicorn6040، مدیریت و پیکربندی آسان راهکارهای ارتباطی IP را به کاربران ارائه کرده و برای هر نوع سازمانی مناسب می باشد. این گیتوی دارای ۴ پورت FXO و بوده و مبتنی بر استاندارد SIP می باشد. همچنین این گیتوی قابلیت اتصال به ۴ خط PSTN را دارد.