لیست تعرفه تعمیرات سخت افزاری

لیست تعرفه تعمیرات سخت افزاری

لطفاً جهت مشاهده تعرفه جدید خدمات ویپ مربوط به سال ۹۷ اینجا را کلیک نمایید.

 

تعرفه تعمیرات سخت افزاری مربوط به سال ۹۴

تعمیرات IPPHONE

عنوان

زمانبندی تحویل

مبلغ(ریال)

تعویض میکروفن دهنی گوشی

۱ روز

۱۵۰۰۰۰

تعویض اسپیکر دهنی گوشی

۱ روز

۲۰۰۰۰۰

تعویض Key board

۱ روز

۳۰۰۰۰۰

تعویض شاسی گوشی

۱ روز

۳۰۰۰۰۰

تعویض Board

۱ روز

۶۰%قیمت گوشی

تعویض LCD

۱ روز

۵۰۰۰۰۰

تعمیرات Board

۱ روز

۳۰۰۰۰۰

تعویض سوکت دهنی

۱ روز

۳۰۰۰۰۰

تعویض handset

۱ روز

۵۰۰۰۰۰

تعویض سیم تلفن

۱ روز

۱۰۰۰۰۰

تعمیرات Gateway

عنوان

زمانبندی تحویل

مبلغ(ریال)

فلش کردن gateway و IP PBX

۱ روز

۲۵۰۰۰۰۰

تعمیرات کارت های استریسک

عنوان

زمانبندی تحویل

مبلغ(ریال)

تعمیرات Board  کارت

۱ روز

۵۰۰۰۰۰

ساخت کابل رابط کارت

۲ روز

۸۰۰۰۰۰