ماژول یستار Yeastar S2 Module

ماژول یستار Yeastar S2 Module

S2

ماژول یستار Yeastar S2 Module

MyPBX IP-PBX برای کسب و کارهای کوچک مناسب بوده، بصورت بسته جدید ارائه شده که دارای ویژگی های PBX غنی برای استفاده روزانه برای PBX ترکیبی تعبیه شده مستقل برای کسب و کارهای کوچک، دفاتر شعب راه دور و سازمان های بزرگ (تا ۳۰۰ کاربر در سایت) است. علاوه بر این MyPBX یک راه حل ترکیبی (ترکیبی از برنامه های کاربردی VoIP با استفاده از تجهیزات مخابراتی سنتی) را بصورت جایگزین برای سازمانهایی که هنوز آمادگی تغییر روال و حرکت به سمت بهره گیری از راه حل کامل VoIP ندارند را ارائه می دهد.

 

S2 ماژولی با دو پورت FXS است که به دو خط آنالوگ متصل می شود.

قابل استفاده با :

 •         MyPBX SOHO
 •         MyPBX Standard
 •         MyPBX Pro
 •         MyPBX E1
 •         MyPBX Enterprise
 •         MyPBX U100
 •         MyPBX U200
 •         MyPBX U500
 •         MyPBX U510
 •         MyPBX U520
 •         TDM800