آموزش پیکربندی ATA برند Flyingvoice مدل G501n

Cytco Logo

آموزش پیکربندی ATA برند Flyingvoice مدل G501n


 

آموزش انجام تنظیمات ATA  برند Flyingvoice مدل G501n با الستیکس Elastix و یا راهکارهای دیگر مبتنی بر پروتکل SIP