کارت شبکه OpenVox A810E

1616

کارت تلفن A810E اپن وکس

کارت های A810E دارای چهار پورت FXS و چهار پورت FXO بوده و نیاز به استفاده از کانال ها و گیتوی ها را به صورت جداگانه از بین می برند. اگر ماژول حذف اکوی EC2032 را به کارت A810E اضافه نمایید، اکو به طور کامل حذف شده و صدایی با کیفیت بی نظیر را به شما ارائه خواهد داد. این کارت ها با پروژه های IPPBX/IVR، Asterisk، Elastix،FreeSWITCH، PBX in a Flash، trixbox و Yate و همینطور سایر PBXهای اختصاصی و متن باز، سوئیچ ها، IVR و گیتوی های ویپ سازگار می باشند.

موارد کاربرد

  •          جایگزینی برای بانک کانال
  •          کاربردهای خانگی
  •          سازمان های کوچک و متوسط
  •          متصل کردن گیتوی به خطوط آنالوگ