مقایسه گوشی های VoIP مختلف Atcom و Yealink

مقایسه گوشی های VoIP مختلف Atcom و Yealink

گوشی های VoIP با کاربری ساده 

AtcomYealinkYealinkAtcomYealinkYealinkبرند
Rainbow 2T28PT26PRainbow ۱T23PT19P مدل
rainbow-2گوشی شبکه یلینک SIP-T28Pگوشی شبکه یلینک SIP-T26PRainbow-1گوشی شبکه یلینک SIP-T22P تصویر
پشتیبانی از ۴ اکانت SIP دارای کلید BLF (نشان دهنده وضعیت داخلی ها)پشتیبانی از ۶ اکانت SIP دارای کلید BLF (نشان دهنده وضعیت داخلی ها)پشتیبانی از ۳ اکانت SIP دارای کلید BLF (نشان دهنده وضعیت داخلی ها)پشتیبانی از ۱ اکانت SIPکیفیت صدای HD: دارد نورپس زمینه: داردپشتیبانی از ۳ اکانتSIPکیفیت صدای HD: دارد نورپس زمینه: داردپشتیبانی از ۱ اکانت SIP کیفیت صدای HD:  ندارد نورپس زمینه: ندارد مشخصات
۳۴۲ هزار تومان۵۷۷ هزار تومان۴۷۲ هزار تومان۱۹۳ هزار تومان ۳۱۹ هزار تومان۱۹۰ هزار تومان قیمت

=====

=====

گوشی های VoIP با کاربری پیشرفته

AtcomYealinkAtcomYealinkAtcomYealinkبرند
Rainbow ۴T46GRainbow ۳T32GRainbow 2T41P مدل
rainbow-4-expگوشی شبکه یلینک SIP-T46G rainbow-3گوشی شبکه یلینک SIP-T32Grainbow-2گوشی شبکه یلینک SIP-T41P تصویر
پشتیبانی از ۶ لاین صفحه نمایش: ۴٫۳” ۴۸۰*۲۷۲رنگی گیگا بایت (optional)پشتیبانی از ۶ لاین صفحه نمایش: ۴٫۳” ۴۸۰*۲۷۲رنگی گیگا بایتپشتیبانی از ۴ لاین صفحه نمایش: ۳٫۲” اینچی رنگی گیگا بایت (optional)پشتیبانی از ۳ لاین صفحه نمایش:۳” اینچی رنگی پورت گیگا بیتپشتیبانی از ۴ لاین صفحه نمایش: ۳٫۲” اینچی سایز LCD: 224*128پشتیبانی از ۳ لاین صفحه نمایش: ۲٫۷” اینچی سایز LCD: 192*64مشخصات
۵۱۳ هزار تومان ۶۸۴ هزار تومان۳۸۷ هزار تومان ۶۰۰ هزار تومان  ۳۴۲ هزار تومان ۳۹۲ هزار تومانقیمت

 

بازگشت به صفحه مقایسه محصولات