تقویت کننده Snom M5

SNOM M5 DECT  تقویتکننده امواج  ایده آل و ارائه دهنده راه حلی مناسب برای توسعه DECT  های تک و چند سلولی شما با طیفی وسیع، در مکان هایی است که نیازمند پوشش دهی تلفن همراه در میان چند طبقه و یا در سراسر ساختمان های بزرگند.

    •          پشتیبانی از DECT  های تک سلولی و چند سلولی (single, multicell)
    •          افزایش برد شبکه  کامپیوتری بدون استفاده از سوییچ های شبکه (w/o Ethernet)
    •          پهنای باند وسیع گیرنده
    •          ۵ تماس همزمان
    •          توالی چند دستگاه باهم مطابق با طرح سیم کشی زنجیره ای (Daisy chaining)

 

پوشش دهی گسترده: SNOM M5 DECT  تقویت کننده ایده آل و ارائه کننده راه حلی مناسب برای توسعه DECT  های تک و چند سلولی شما با طیفی وسیع، در مکان هایی است که نیازمند پوشش دهی تلفن همراه درمیان چند طبقه و یا در سراسر ساختمان های بزرگند.  
 
 
بازه فعالیت: این تقویت کننده طیف دریافت اطلاعات از پایگاه های فردی و گوشی ها را افزایش می دهد و پلی برای حذف شکاف میان ایستگاههای مرکزی محسوب شده و در شبکه انفرادی یکپارچه، تبادل آزادانه بین این ایستگاهها را افزایش داده و اجازه می دهد تماس ها به شکلی بی وقفه ادامه یابند.
 
 
انعطاف پذیری: تقویت کننده  M5، در طول تماس کاربران در هر دو پهنای باند وسیع و باند های محدود، صدا را با کیفیت بسیار بالا عرضه می کند.