مهندسی الستیکس سی ساعته، دوره هشتم – برگزار شد

مهندسی الستیکس سی ساعته، دوره هشتم – برگزار شد

معرفی

دوره سی ساعته مهندسی الستیکس سیتکو، یکی از کامل ترین دوره های ویپ کاربردی است که بواسطه حضور و آموزش می توانید دانش راه اندازی یک سیستم تلفنی ویپ را بدست آورید.

مشخصات

دوره هشتم مهندسی الستیکس سی ساعته ویپ ایران در تاریخ ۳ آذر ماه آغاز و در دی ماه به پایان رسید.

اسامی دانشجویان گرامی: خانم سولماز پورداور، آقای میثم فهیمی، آقای محمد علی عاشوری، آقای وحید شاطری، آقای سیامک دست داده، آقای علی سمنگان زاده، آقای سید ناصر میر شفیعی، آقای محسن فلاح، آقای حامد قدرت، آقای سید احمد موسویان، آقای محمد حسن یوسفی، آقاِی حمید رضا قاسمی، آقای محمد خلج، آقای فرشاد باقرزاده

تصاویر دوره 

دوره-30ساعته-1-(1)

دوره-30ساعته-

مهندسی الستیکس سی ساعته – دوره هشتم