متخصص الستیکس – کمپ سه روزه – دوره ۳۰

متخصص الستیکس – کمپ سه روزه – دوره ۳۰

elastix-ect-training

۳۰ امین دوره کمپ آموزشی سیستم تلفنی الستیکس در محل شرکت ارتباط تلفن کوروش با حضور ۹ دانشجو و تدریس آقای حامد کوه فلاح برگزار گردید،

اسامی دانشجویان حاضر در دوره عبارت اند از:

آقای مهدی نیازمند، آقای فرزاد هاشمی، آقای آرش حبیبی، آقای مهدی طاهرخانی، آقای بهزاد منافی، آقای عماد گرجی، آقای ثباد قانعی، آقای مهدی بغداد آبادی