دوره آموزشی الستیکس ۳۰ ساعته، دوره هفتم

دوره آموزشی الستیکس ۳۰ ساعته، دوره هفتم

هفتمین دوره آموزشی مهندسی الستیکس، سی ساعته سیتکو با تدریس آقای حامد کوه فلاح و در تاریخ دوشنبه ۷ مهر به پایان رسید، در این دوره ۱۱ دانشجو حضور داشته و موفق به گذراندن آن شدند.

دانشجویان دوره:

خانم مائده شمس الدینی ، آقای محمد حسین ره پیک ، آقای بابک آشفته یزدی ، آقای رضا علی قدیر ، آقای میثم حق محمدی ، آقای مهرداد نوری ، آقای علیرضا خلج اسدی ، آقای شهرام امینی ، آقای محمد بزرگ نیا ، آقای سید حسین حسینی ، آقای ابوالفضل مختاری

 تصاویر:

سی ساعته- دوره هفتم-1

دوره هفتم آموزش الستیکس

سی ساعته- دوره هفتم-2

دوره هفتم آموزش الستیکس

سی ساعته- دوره هفتم-3

دوره هفتم آموزش الستیکس