مهندسی الستیکس ۵ روزه – دوره هفتم

مهندسی الستیکس ۵ روزه – دوره هفتم

هفتمین دوره مهندسی الستیکس ECE در تاریخ ۲۷ مرداد ۹۳ طبق سرفصل های Palosanto توسط شرکت سیتکو با تدریس آقای حامد کوه فلاح آغاز و در تاریخ ۳۱ مرداد ۹۳ به پایان رسید.

در این دوره دانشجویان زیر حضور داشتند

آقای امیر انصاری، آقای نیما ریاضی، آقای محسن مجاهد، آقای مجید حسینی، آقای حامد عرب زاده، آقای کیوان نهال پروری

تصاویر دوره

1

مهندسی الستیکس ۵ روزه- دوره هفتم

2

مهندسی الستیکس ۵ روزه- دوره هفتم