گیتوی هنلانگ IP Gateway Unicorn 6108

گیتوی هنلانگ IP Gateway Unicorn 6108

گیتوی IP Gateway Unicorn 6108

گیتوی IP Gateway Unicorn 6108


گیتوی Unicorn 6108، مدیریت و پیکربندی آسان راهکارهای ارتباطی IP را به کاربران ارائه کرده و برای هر نوع سازمانی مناسب می باشد. این گیتوی دارای ۴ پورت FXO و ۴ پورت FXS بوده و مبتنی بر استاندارد SIP می باشد. همچنین این گیتوی قابلیت اتصال به ۴ خط PSTN را دارد.