کارت تلفن اتکام AX2D

image

کارت تلفن اتکام AX2D

کارت تلفن اتکام AX2D

کارت تلفن اتکام AX2D


AX2D، کارت تلفن PCI بوده که از دو پورت  ISDN PRI E1/T1/J1 پشتیبانی کرده و به همراه سخت افزار لغو اکو (اختیاری) استفاده می شود. . کاربران با استفاده از کارت های  AX2D و PBX متن باز Asterisk و PC می توانند راهکار تلفن IP PBX خود را ایجاد کرده که  شامل همه قابلیت های PBX های قدیمی بوده و دارای قابلیت های موجود در IP PBX همچون صندوق پست صوتی نیز می شوند.
مدهای صوتی
Pri CPE و PRI NET:

  • EuroISDN
  • (۴ESS(AT&T
  • (۵ESS(Lucent
  • DMS100

نیازمندی های سخت افزاری

  • ۱٫۶-Ghz Pentium IV
  • ۵۱۲MB RAM
  • شیار  ۳٫۳V or 5V PCI 2.2

ابعاد کارت PCI

  • (۱۳۱٫۵mm (Length)*94mm (height