کارت تلفن اتکام AXE1600P

کارت تلفن اتکام AXE1600P

کارت تلفن اتکام AXE1600P

کارت تلفن اتکام AXE1600P

AX1600P، کارت تلفنی PCI-E  بوده که حداکثر از ۱۶ پورت  FXO و FXS پشتیبانی می کند. کاربران با استفاده از کارت های آنالوگ  AX1600P  و PBX متن باز Asterisk و PC می توانند راهکار تلفن SOHO خود را ایجاد کرده که  شامل همه قابلیت های PBX های قدیمی بوده و دارای قابلیت های موجود در IP PBX همچون صندوق پست صوتی نیز می شوند.  ماژول های FXO و FXS قابل تعویض هستند تا نیازهای مختلف را بتوان برآورده کرد.
پیکربندی

  • مادربورد: AX1600P
  • ماژول FXS دو پورت:  AX210S
  • ماژول FXO دو پورت: AX210X

نیازمندی های سخت افزاری

  • ۵۰۰-Mhz Pentium III
  • ۶۴MB RAM
  • PCI-Express interface

ابعاد کارت PCI

  • (۲۶۴mm (length) × ۱۲۱mm (height