گوشی شبکه اسنام DECT repeater

گوشی شبکه اسنام DECT repeater

85b62d4a27ea43297eb1ab349b6e06c6_M.jpg.pagespeed.ce.qBRKRlKzLL

این سیستم منطق بر استاندارد های DECT کار می کند. رنج snom M3 را با دو آنتن داخلی دو برابر می کند. تا ۶ snom DECT repeater را روی یک base station رجیستر می کند و نصب plug-and-play دارد.

تکرار کننده ی DECT برند snom می تواند وقتی می خواهیم رنج تلفن های snom M3 را افزایش دهیم، گسترش یابد.

همه ی repeater ها متل هم ایجاد نشده اند. برای افزایش قابلیت های عملیاتی تلفن های DECT، تا امروز این مهم بود که Repeater مربوط به آن را انتخاب کنیم. repeater های DECT برند این نیاز ها را براورده می کنند.

برخی repeaterهای DECT برند snom برا اساس استاندارد DECT طراحی شده اند. این برای استفاده در برنامه های کاربردی  تجاری، دولتی و … مبتنی بر پروفایل GAP طراحی شده است. بناباین آنها بخش ایده آلی را به snom M3 افزوده اند.

snom DECT repeater دو آنتن داخلی دارد و می تواند برای دوبرابر کردن رنج موثر یک DECT base station مورد استفاده قرار بگیرد.

می توان تا ۶ repeater را روی یک base station رجیستر کرد. به علاوه snom DECT repeater

با این روش جدید repeater خودش به دنبال DECT/GAP base stationای که قوی ترین سیگنال را دارد گشته  وآن را می یابد.

برای کاربر نهایی این موضوع بدین معناست که نصب repeater تا حد plug-and-play ساده شده است.