مرکز تماس هوشمند شرکت ایزایران

مرکز تماس هوشمند شرکت ایزایران

با توجه به اجرای پروژه موفق تلفن گویای هوشمند حکمت کارت نیروهای مسلح، شرکت ایز ایران باری دیگر نصب و راه اندازی مرکز تماس هوشمند خود را به شرکت سیتکو واگذار نمود.
​ در این پروژه به منظور بهره برداری از تمامی قابلیت های یک مرکز تماس هوشمند، ماژول های نرم افزاری نظیر ماژول نظرسنجی به منظور سنجش سطح کیفی خدمات ارائه شده توسط آن مجموعه و ماژول ارسال کدرهگیری در این پروژه تعبیه گردیده است.