دریافت گواهی‌نامه ISO9001:2008

دریافت گواهی‌نامه ISO9001:2008

iso

شرکت ارتباط تلفن کوروش(سیتکو) پس از چند ماه بررسی، آموزش و ممیزی، موفق به دریافت گواهی‌نامه ISO9001:2008 شد.

مدیر عامل سیتکو هدف اصلی از استقرار سیستم مدیریت کیفیت را، نهادینه شدن دیدگاه فرآیندگرایی و بهبود مستمر فرآیندها و حرکت به سمت استانداردهای جهانی دانست، بگونه ای که نظم و ترتیب در تمامی مراحل خدمت رسانی نهادینه شود.

ارتباط تلفن کوروش (سیتکو) به منظور تحقق بهره وری ،شفاف سازی و تسهیل در امور از ابتدای سال ۱۳۹۲تلاش برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت را براساس استاندارد ISO 9001:2008 با همراهی مشاوران اتاق مدیریت ارتباط با مشتری CRMROOM آغاز نمود و در سایه تلاش ،همکاری و همدلی مجموعه کارکنان و مدیران در مهر ماه ۱۳۹۲ موفق به اخذ این گواهینامه در حوزه طراحی ، تولید و فروش راهکارهای نرم افزاری و سخت افزاری گردید.

ممیزی از این شرکت در پایان پروژه توسط نماینده رسمی شرکت EuroCert کشور انگلستان در ایران صورت گرفت و خوشبختانه با کمترین عدم انطباق با استاندارد جهانی، سیتکو مستحق دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت گردید.