سیستم پیشرفته مشاوره تلفنی بهزیستی سمنان

سیستم پیشرفته مشاوره تلفنی بهزیستی سمنان

سیستم ارتباطی مبتنی بر VoIP برای ارائه سرویس دهی مناسب به مخاطبین سازمان بهزیستی استان سمنان راه اندازی شد. در این سرویس امکاناتی از قبیل استفاده از اپراتور، منوی راهنمای صوتی و سیستم پرسش و پاسخ خودکار از طریق ارائه کد رهگیری ادر نظر گرفته شده است.

همچنین عملیات ترانکینگ بین این مرکز و سیستم پیشرفته مرکزی سازمان بهزیستی در شهر تهران (که پیشتر توسط سیتکو با موفقیت اجرا شده است) انجام پذیرفت. این قابلیت امکان یکپارچه سازی ارتباطات بین دو مرکز و همچنین سهولت ارتباط کارشناسان و مشاوران بهزیستی استان سمنان با مرکز را فراهم می سازد.