کارت تلفن اتکام AX2G4A

کارت تلفن اتکام AX2G4A

کارت تلفن اتکام AX2G4A

کارت تلفن اتکام AX2G4A


AX-2G4A  یک کارت ترکیبی استریکس است که از ۲ کانال GSM و ۴ پورت آنالوگ FXO/FXS پشتیبانی می کند. کاربران با استفاده از کارت های  AX-2G4A  و PBX متن باز Asterisk و PC می توانند راهکار تلفن IPPBX خود را ایجاد کرده که  شامل همه قابلیت های PBX های قدیمی بوده و دارای قابلیت های موجود در IP PBX همچون صندوق پست صوتی نیز می شوند.
پیکربندی

  • مادربورد: AX2G4A
  • ماژول  GX01: GSM
  • ماژول AX210X : FXO
  • ماژول  AX210S: FXS

نیازمندی های سخت افزاری

  • ۵۰۰-Mhz Pentium III
  • ۶۴MB RAM
  • شیار  ۳٫۳V or 5V PCI 2.2

ابعاد کارت PCI

  • (۱۷۴mm (Length)*104mm (height