کارت تلفن AXE400P

کارت تلفن AXE400P

کارت تلفن AXE400P

کارت تلفن AXE400P


AXE400P، کارت تلفنی با ۴ پورت  FXO/FXS بوده که دارای واسط PCI-E می باشد. کاربران با استفاده از کارت های آنالوگ  AXE400P و PBX متن باز Asterisk و PC می توانند راهکار تلفن IPPBX خود را ایجاد کرده که این IPPBX شامل همه قابلیت های PBX های قدیمی بوده و دارای قابلیت های موجود در IP PBX همچون صندوق پست صوتی نیز می شوند. کابران می توانند از این محصول همراه با دریوار استاندارد zaptel/dahdi و Asterisk استفاده کرده بدون این که نیازی به تغییر کد باشد. ماژول های FXO و FXS قابل تعویض هستند تا نیازهای مختلف را بتوان برآورده کرد.
پیکربندی

  • مادربورد: AX-400P
  • ماژول FXS تک پورت: AX-110S
  • ماژول FXO تک پورت: AX-110X

نیازمندی های سخت افزاری

  • ۵۰۰-Mhz Pentium III
  • ۶۴MB RAM
  • PCI-E 2.0 slot

ابعاد کارت PCI

  • (۱۰۲mm (height) × ۱۳۴mm (Length