نحوه ی پیکربندی گیتوی Dinstar MTG200 با Elastix یا ایزابل

نحوه ی پیکربندی گیتوی Dinstar MTG200 با Elastix یا ایزابل

در این ویدئو خلاصه ای از روش ایجاد داخلی، نحوه ایجاد ترانک، ایجاد SIP Server در گیتوی دیجیتال دینستار آموزش داده می شود.

 

نحوه ی پیکربندی گیتوی دیجیتال Dinstar MTG200 با Elastix یا ایزابل بصورت تصویری: