روش تست هوشمند امپدانس خط در گیتوی های دینستار جهت بهبود کیفیت خطوط

Dinstar Impdance Auto Test

روش تست هوشمند امپدانس خط در گیتوی های دینستار جهت بهبود کیفیت خطوط

با توجه به اینکه کیفیت و ساختار خطوط مخابرات نسبت به مناطق مخابراتی و زیرساختها متفاوت است و در برخی نقاط شاهد نویز و سایر مشکلات هستیم می توانیم توسط دستورالعمل زیر تا حدودی این مسائل را با این امکان ویژۀ گیتوی های دینستار بهبود بخشیم.

ابتدا وارد تب Advanced-FXS/FXO میشویم، در انتهای صفحه گزینه Impedance Auto Test روی Start Test  کلیک میکنیم:

Impdance Auto Test

سپس در صفحه جدید طبق شکل مقادیر فوق را تکمیل میکنید:
Port : در این قسمت شماره پورتی که خط شهری به آن وصل هست را انتخاب میکنیم.
Match Mode : این بخش شامل سه گزینه Simple, Standard, Exact میباشد که ترجیحا برای تست دقیق تر گزینه Exact را انتخاب کرده که زمان بیشتری جهت تست و اعلام نتیجه آن صرف میشود، از دو مورد دیگر نیز با عمق بهبود کمتری میتوان استفاده نمود.
Dial Test Number : در این قسمت شماره خطی که مربوط به همان منطقه مخابراتی است را برای تست وارد میکنیم. قابل ذکر است این شماره، شماره گیری نخواهد شد.
در نهایت روی گزینه Impedance Test کلیک میکنیم، منتظر میمانیم تا عملیات تست صورت گیرد(اگر گزینه Exact را انتخاب کردید باید کمی صبور باشید زیرا ممکن است عملیات تست و نتیجه آن بیش از ۳۰ دقیقه طول بکشد).
به شکل زیر دقت کنید:

پس از اتمام عملیات تست دو مقدار Acim  و Hybrid مشخص میشوند که باید در تب مربوطه اضافه شوند.
به مقدار Acim  و نحوه انتخاب مقدار مناسب توجه داشته باشید، بدین صورت که در نتیجه تست ما مقدار بدست آمده ۷ میباشد،بدین معنی که باید از بالا هفتمین مقدار انتخاب شود.
به دو شکل زیر توجه کنید:

جهت تست برای سایر خطوط فقط کافیست نتیجه بدست آمده را save  کنید.