اتکام AA12T

اتکام AA12T

اتکام AA12T


AA12T  یک وسیله آموزشی ایده آل برای استفاده در مراکز تماس است. این محصول دارای دو پورت هدست بوده و این قابلیت را دارد که هر یک از دو طرف را میوت (mute) کند. این محصول برای AT800x طراحی شده و با تمام تلفن های IP شرکت ATCOM سازگار می باشد.
مشخصات

  • مورد استفاده در مراکز تماس، به منظور نظارت یا آموزش
  • دارای یک کابل RJ9 برای اتصال به پورت هدست
  • دارای ۲ جک هدست
  • دکمه میوت برای هریک از جک های هدست
  • کنترل صدا برای هریک از جک های هدست
  • پلاگ اند پلی (Plug and Play)
  • اندازه کوچک