تغییر مکان شرکت سیتکو

تغییر مکان شرکت سیتکو

نظر به افزایش حجم و حوزه های مختلف کاری شرکت سیتکو، این شرکت به مکانی جدید با فضای بزرگتر و امکانات بیشتر انتقال یافت.
مکان جدید شرکت سیتکو شامل فضای مستقل آموزشی با امکانات بیشتر، اتاق کنفرانس، واحد مستقل فنی با بخشی مجزا برای تعمیرات سخت افزار و دسترسی آسان تر می باشد.
امید است با بهبود فضا و افزایش امکانات، خدمات و سرویس دهی این شرکت نیز به مخاطبین گرامی بهبود یابد.
آدرس جدید: تهران، توانیر، نظامی گنجوی، نبش خیابان پبوند، پلاک ۱، طبقه دوم، واحد ۳۴ و ۳۶