توفیقی دیگر: عضویت سیتکو در نظام صنفی رایانه ای کشور

توفیقی دیگر: عضویت سیتکو در نظام صنفی رایانه ای کشور

ict

و اکنون با تلاش بی وقفه‌ی دست‌اندرکاران صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، جهت نظم بخشی و ساماندهی فعالیت های تجاری رایانه ای مجاز و پس از احراز شرایط و با عنایت به توان علمی و فنی مناسب و فعالیتهای گسترده سیتکویی ها این شرکت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، طی شماره عضویت ۲۱۰۱۱۶۲۵ به عضویت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور درآمد. طبق این مجوز کلیه نرم افزار های ارائه شده توسط این شرکت تحت پوشش قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب ۱۳۷۹/۰۴/۱۰ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی شماره ۲۱۱۸۵/ت۲۶۰۸۹ مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۸۳مصوب دولت جمهوری اسلامی قرار گرفته است.