حضور شرکت سیتکو در هجدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک کامپیوتر و تجارت الکترونیک

حضور شرکت سیتکو در هجدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک کامپیوتر و تجارت الکترونیک

سالن ۴۱- غرفه شماره N41092،

معرفی محبوب ترین نرم افزارهای متن باز و رایگان،

مدیریت ارتباط با مشتریان ویتایگر Vtiger Crm،

سیستم یکپارچه ارتباطی Elastix UCS،

در تاریخ ۱۹ الی ۲۲ آذرماه ۱۳۹۱