مرکز تلفن IPPBX شرکت نفتی توتال فرانسه

مرکز تلفن IPPBX شرکت نفتی توتال فرانسه

مرکز تلفن IP PBX شرکت فرانسوی و نفتی توتال (ساختمان تهران)  با به کار گیری نرم افزار کد باز استریسک Asterisk ،  با ظرفیت ۳۲ خط آنالوگ شهری راه اندازی گردید. مدیریت پیشرفته کاربران و همچنین امکان ارتباط با سوییچ تلفن آلکاتل در فرانسه از طریق ترانکینگ IP، با استفاده از پروتکل H323 از ویژگی های این مرکز تلفن محسوب می شود. ضمنا ازرابط های خط شهری مارک اتکام Atcom مدل AX1600P به همراه نرم افزار برطرف کننده بازگشت صدای آزلک Oslec برای تضمین بالاترین کیفیت استفاده گردید.