راه اندازی سیستم ارتباطی مبتنی بر شبکه سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیوئی

راه اندازی سیستم ارتباطی مبتنی بر شبکه سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیوئی

انتخاب شرکت سیتکو  توسط سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیوئی برای راه اندازی سیستم ارتباطی مبتنی بر شبکه

در این پروژه طرح کلی برای راه اندازی سیستم ارتباطی با ظرفیت ۸۰ کاربر در ۱۰ طبقه ساختمان ستادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه خواهد شد. لازم به ذکر است این سیستم بر روی زیرساخت موجود شبکه سازمان اما با طراحی یک Subnet جداگانه و با استفاده از  ۱۰ دستگاه Fast Switch مدل Cisco 2960 و یک دستگاه ۳۷۵۰ جهت اتصال به Core  شبکه، پیاده سازی خواهد شد.
از جمله امکانات در نظر گرفته شده در این سیستم، قابلیت ارتقا به نودهای بیشتر، ثبت و گزارش گیری دقیق از کلیه وقایع سیستم، تامین امنیت تماس ها و جلوگیری از شنود و تخلیه تلفنی و امکان ضبط تماس ها می باشند.