شبکه ارتباطی سراسر کشوری تعاونی اعتباری ایرانیان

شبکه ارتباطی سراسر کشوری تعاونی اعتباری ایرانیان

راه اندازی شبکه سراسری ارتباطی مبتنی بر فن آوری VoIP بدون محدودیت در تعداد کاربران و نقاط انتهایی

در راستای یکپارچه سازی سیستم ارتباط تلفنی این سازمان با حفظ سیستم سانترال سنتی و برقراری ارتباط  بین دفترمرکزی (تهران) و کلیه شعب آن دراقصی نقاط ایران طرحی با جزییات زیرارائه و اجرا گردیده است:
یک سرور مرکزی در دفتر اصلی (تهران) تعبیه گردیده، دفتر تهران و کلیه ۶۰ شعبه دیگر سازمان از طریق سرور مرکزی و IP PHONE با شماره گیری داخلی در ارتباط می باشند.
بعلاوه سازمان دارای ۵ دفتر با نام مراکزاستانی می باشد که در هر یک از این مراکز از قبل دستگاه PBX وجود دارد. در طراحی این شبکه VoIP با استفاده از Dial Plan های پیچیده به گونه ای عمل شده است که مراکز تلفن فعلی بدون تغییر قادر به برقراری ارتباط داخلی با مراکز تلفن دیگر، همچنین کلیه نقاط شبکه VoIP  ۶۰ نقطه دیگر-شعبات و دفتر مرکزی هستند. ضمنا مراکز مجهز به IP PBX به عنوان یک سیستم تلفن داخلی مستقل با پشتیبانی از ۵۰ تلفن داخلی عمل کرده و در صورت قطع ارتباط با سرور مرکزی  به صورت مستقل به کارکرد خود ادامه خواهند داد.