راه اندازی سیستم صدای مشاور بهزیستی آذربایجان غربی

راه اندازی سیستم صدای مشاور بهزیستی آذربایجان غربی

مرکز تماس و تلفن گویای سازمان بهزیستی در استان آذربایجان غربی (شهر ارومیه) نیز با نام صدای مشاور (قابل دسترسی از طریق شماره سه رقمی ۱۴۸) با استفاده از فناوری VoIP راه اندازی شد. این سیستم به صورت یکپارچه با سیستم ارتباطی سراسری سازمان بهزیستی عمل خواهد کرد. به طور مثال در صورت عدم پاسخگویی مشاوران در ارومیه، مشاوران استان تهران پاسخگوی تماس گیرندگان خواهند بود. هدف صدای مشاور ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه آسیب های اجتماعی می باشد.