دریافت لوح تقدیر از پژوهشکده علوم شناختی

دریافت لوح تقدیر از پژوهشکده علوم شناختی

تقدیرنامه-پژوهشکده-1
علیرغم مشارکت بسیار ناچیز این شرکت در احداث پژوهشکده علوم شناختی در شهر جدید پردیس، ریاست هیات امنای پژوهشکده، شرکت سیتکو را مفتخر نموده و لوح تقدیری را به همین مناسبت اعطا فرمودند.
علوم شناختی دانشی نو و یکی از علوم تشکیل دهنده مجموعه دانش های همگرا (NBIC) شامل نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و فناوری اطلاعات می باشد.
با گسترش و توسعه این علم رازهای بیشتری از بزرگترین سرمایه آدمی یعنی مغز و ذهن کشف می گردد.
ضمن ابراز قدردانی از ریاست محترم امنای پژوهشکده علوم شناخت، جناب سید کمال خرازی، بسط و گسترش نهادهای تولید دانش نظیر پژوهشکده علوم شناختی را موفقیت درخشان برای علاقمندان به علوم نوین در ایران می دانیم و موفقیت دانشمندان و دانش پژوهان این رشته در کشور را از خداوند منان مسئلت می طلبیم.