ویدیو کنفرانس، ارتباطات چهره به چهره را از دورترین فواصل امکان پذیر می سازد.

ویدیو کنفرانس، ارتباطات چهره به چهره را از دورترین فواصل امکان پذیر می سازد.

در عصر دیجیتال گاهی اهمیت ارتباطات چهره به چهره فراموش می شود به طوری که این دسته ارتباطات به مرور جای خود را به ایمیل ، پیام های آنی و شیوه های نوشتاری – به عنوان روش های معمول ارتباطی- داده اند.
ارتباطات رخ به رخ برای افراد این امکان را فراهم می آورد که موقعیت های اجتماعی بیشتری داشته باشند و بتوانند آن دسته از ارتباطات شکل گرفته را استحکام بخشند. هنگامی که این بحث را وارد کسب و کار خود کنید متوجه خواهید شد که ملاقات های چهره به چهره می توانند ارتباطات موثرتری با کارمندان و کلاینت ها برقرار کنند. انسان ها از جمله موجودات اجتماعی ای هستند که می توانند با استفاده از زبان بدن و حالات چهره با یکدیگر تعامل داشته باشند. اگر افراد بتوانند برای تعامل با یکدیگر از ارتباطات چهره به چهره استفاده کنند خواهند توانست واکنش طبیعی یکدیگر را در مقابل تصمیمات اتخاذ شده دریابند.

ویدیو کنفرانس- ارتباط دفاتر کاری یک سازمان

ویدیو کنفرانس- ارتباط دفاتر کاری یک سازمان


به ویژه برای آن دسته از کسب و کارهایی که با کلاینت ها سر و کار دارند ملاقات های رخ به رخ می تواند موجب استحکام روابط و افزایش سطح اطمینان کاربران گردد. با این حال می دانیم که هزینه سفر چندان ارزان نیست و موجب اتلاف وقت افراد می گردد. پرسشی که در این جا به ذهن می رسد آن است که چگونه می توان بدون سفر و صرف هزینه، امکان ملاقات های چهره به چهره را فراهم کرد؟ پاسخ این پرسش ساده است: ویدیو کنفرانس
ویدئو کنفرانس موجب ارتقا ارتباط و تحکیم روابط کاری می گردد. بسیاری از روابط اگر تنها از طریق تلفن و یا ایمیل برقرار شوندپس از مدت زمان کوتاهی از دست خواهند رفت. در مقابل، اگر شما هنگام صحبت کردن بتوانید واکنش مخاطبان خود و حالات چهره آن ها را ببینید قطعا ارتباط موثرتری خواهید داشت. استفاده از این نوع ارتباطات برای سازمان ها مزیت های رقابتی به همراه دارد. آن دسته از دپارتمان های سرویس دهی به مشتری که از ویدیو کنفرانس استفاده می کنند خواهند توانست ارتباطات موثرتری با مشتریان برقرار کرده و با اعتماد بیشتری فعالیت کنند.
ویدئو کنفرانس می تواند موجب ارتقا روحیه و بهره وری سازمان ها گردد. به ویژه برای آن دسته از سازمان های بزرگی که بیش از یک دفتر در شهرهای مختلف کشور دارند استفاده از این فناوری می تواند بسیار مفید باشد. با استفاده از این فناوری تمام دفاتر یک سازمان در قالب یک تیم با یکدیگر در ارتباط خواهند بود.
با استفاده از ویدیو کنفرانس کلیه این ارتباطات بدون نیاز به جابه جایی و از پشت میز شما امکان پذیر است. اگر احساس می کنید که کسب و کار شما به ارتباطات چهره به چهره و مزایای استفاده از ویدیو کنفرانس نیاز دارد در جستجوی سیستم هایی باشید که با بودجه و تجارت شما سازگارند.