گیتوی دینستار Dinstar DWG2000GM-32G

گیتوی دینستار Dinstar DWG2000GM-32G

گیتوی دینستار Dinstar DWG2000GM-32G

گیتوی دینستار Dinstar DWG2000GM-32G


گیتوی DWG2000GM-32G دارای مشخصات زیر می باشد.

  • پشتیبانی از پروتکل SIP
  • ۳۲ کانال GSM
  • Quad-band 850/900/1800/1900 MHz
  • پشتیبانی از کدک های صوتی G.711.G.723.1.G.729A
  • IMEI
  • پشتیبانی از سیم بانک