گیتوی نیوراک New Rock MX8-8S

گیتوی نیوراک New Rock MX8-8FXO

گیتوی نیوراک New Rock MX8-8FXO


MX8-8S یک گیتوی ویپ رومیزی است که ۸ پورت FXS و یک پورت اترنت دارد. MX8-8S مجهز به منابع پردازشی قدرتمند است و کارایی پایدار و مقاومی را به کاربران ارائه می دهد. این گیتوی برای استقرار ویپ در سازمان های کوچک مناسب است.
کاربردها

  • گیتوی دسترسی برای ارائه سرویس های IP-Centrex در شبکه های مبتنی بر IMS
  • اتصال متقابل PBX به شبکه های صوتی مبتنی بر IP
  • گیتوی Media در شبکه های صوتی IP-PBX در سازمان ها
  • استفاده در فناوری ویپ برای مکالمات راه دور
  • مراکز تماس کوچک