گیتوی نیوراک New Rock MX100-TG-1E1

گیتوی نیوراک New Rock MX100-TG-1E1

گیتوی نیوراک New Rock MX100-TG-1E1

گیتوی نیوراک New Rock MX100-TG-1E1


این گتوی با دارا بودن ۱ ترانک دیجیتال E1/T1، قابلیت پشتیبانی از پروتکل ها و کدک های مختلفی از قبیل SIP, ISDN PRI, G.711, G.729A, G.723, iLBC, GSM و G.168, T.30 و  T.38 را دارد. این گتوی PSTN و PBXهای مبتنی بر E1/T1 را به شبکه تلفن IP وصل می کند. این گتوی در یک شاسی ۱U قرار گرفته است.
کاربردها

  • گتوی تراکینگ دیجیتال PSTN-SIP
  • اتصال متقابل PBX به شبکه های صوتی مبتنی بر IP