گیتوی سنگوما Vega 100G

Sangoma Digital Gateway Vega 100G

گیتوی دیجیتال سنگوما وگا ۱۰۰

گیتوی ویپ Vega 100G، تجهیزات تلفن دیجیتال را به شبکه های IP متصل می کند. این گیتوی قابلیت پشتیبانی از ۳۰ تماس همزمان را دارد و قابلیت گسترش به بیش از ۳۰ تماس همزمان را ندارد.

مشخصات اصلی

  • ETSI, VN4, ISDN
  • NI1, NI2, AT&T 5ESS, DMS100
  • ISO QSIG Basic Call & QSIG feature transparency
  • (Channel Associated Signalling (CAS
  • R2 MFC

گیتوی Vega 100G با دارا بودن، (Sangoma Resiliency Enablement Suite (SRES از استحکام بسیار بالایی برخوردار است. در صورتی که شبکه WAN با مشکل مواجه شود، با استفاده از این گیتوی، تلفن های IP می توانند به تماس های خود ادامه دهند، به این صورت که یا به یک سوئیچ پشتیبان مسیر دهی شده یت مستقیما به شبکه PSTN متصل می شوند. علاوه بر این، استفاده از ابزار (Sangoma Network Appliance Provisioning (SNAP، باعث شده که اعمال تنظیمات در گیتوی Vega 100G، بسیار ساده شود.

 

سری گیت وی سنگوما Vega 100G

 

 

سری گیتوی سنگوما Vega 100G

sangoma_vega_100g-300x200
سنگوما  Vega 100G-VS0164
  • پشتیبانی از ۳۰ تماس ویپ
  • (Sangoma Resiliency Enablement Suite (SRES