کارت تلفن سنگوما Sangoma A200BRMDE

مشخصات اصلی پشتیبانی از حداکثر ۲۴ تماس PSTN همزمان (به ازای هر واسط شیار) سازگار با همه مادربوردهای موجود گارانتی...

ادامه ←

ماژول اتکام AX210XS

ماژول  AX210XS دارای دو پورت FXO+FXS بوده و برای کارت های AX1600P  یا  IP PBXهای سری  IP0X این قابلیت را فراهم می کند که...

ادامه ←

ماژول اتکام AX210X

ماژول  AX210X دارای دو پورت  FXO بوده و برای کارت های AX1600P  یا  IP PBXهای سری  IP0X این قابلیت را فراهم می کند...

ادامه ←

ماژول اتکام AX210S

ماژول  AX210S دارای دو پورت  FXS بوده و برای کارت های AX1600P  یا  IP PBXهای سری  IP0X این قابلیت را فراهم می کند...

ادامه ←

ماژول اتکام AX110S

ماژول  AX110S دارای یک پورت  FXS بوده و برای کارت هایAX400P   یا  IP PBXهای سری  IP0X این قابلیت را فراهم می...

ادامه ←

ماژول اتکام EC32L

در اتصال ویپ به شبکه PSTN، اکو همواره یک مسئله اجتناب پذیر بوده که حل آن به سادگی میسر نیست....

ادامه ←

ماژول GSM اتکام GX01

ماژول   GX01 ماژول GSM بوده و شامل یک آنتن نیز می باشد. این ماژول  برای کارت های   AX4G  یا  AX2G4A...

ادامه ←