گیتوی دینستار Dinstar UC2000

گیتوی  UC2000، محصولی چند منظوره و دارای ساختار ماژولی بوده که انتقال بین شبکه ویپ و PLMN و PSTN را...

ادامه ←

گیتوی دینستار Dinstar DAG2000-16O

گیتوی DAG2000-16O، داری ۱۶ پورت FXO بوده که مبتنی بر استاندارد SIP2.0 می باشد. این گیتوی با دارا بودن یک پورت...

ادامه ←

گیتوی دینستار Dinstar DAG1000-8O

گیتوی DAG1000-8O، داری ۸ پورت FXO بوده که مبتنی بر استاندارد SIP2.0 می باشد. این گیتوی با دارا بودن یک پورت...

ادامه ←

گیتوی دینستار Dinstar DAG1000-4O

گیتوی Dinstar DAG1000-4O، دارای ۴ پورت FXO بوده و مبتنی بر استاندارد SIP2.0 می باشد. این گیتوی با دارا بودن یک پورت...

ادامه ←

گیتوی دینستار Dinstar DAG3000-112S

گیتوی ویپ DAG3000-112S جدیدترین گیتوی دسترسی دینستار می باشد. این گیتوی با استفاده از جدیدترین تکنولوژی ها، این امکان را ایجاد...

ادامه ←

گیتوی دینستار Dinstar DAG2000-24S

گیتوی DAG2000-24S، دارای ۲۴ پورت FXS بوده و مبتنی بر استاندارد SIP2.0 می باشد. این گیتوی با دارا بودن یک پورت...

ادامه ←