ماژول اتکام AX110X

بازگشت به اتکام Atcom
ماژول اتکام AX110X

ماژول اتکام AX110X

ماژول   AX110X دارای یک پورت  FXO بوده و برای کارت هایAX400P   یا  IP PBXهای سری  IP0X این قابلیت را فراهم می کند که خطوط تلفن آنالوگ (POTS)را غیرفعال کنند. کاربران می توانند با به کارگیری تعداد بیشتری از ماژول های AX110X ، پورت های بیشتری را فعال کنند. این ماژول از تمام قابلیت های تماس پشتیبانی شده توسط خطوط تلفن آنالوگ، پشتیبانی می کند. این ماژول با کارت دیجیوم  X100M سازگار بوده و کاربران می توانند این ماژول را به طور مستقیم بر روی کارت های TDM400P استفاده کنند.

پیکربندی

این محصول، با تجهیزات زیر کار می کند.

  • (AX400P ( 4 analog port mother board
  • (AX1600P (16 analog ports mother board
  • (AX-E-1600P ( 16 analog ports PCI-E mother board
  • (IP01 ( one port Asterisk embedded IP PBX
  • (IP02 ( 2 ports Asterisk embedded IP PBX
  • (IP04 ( 4 ports Asterisk embedded IP PBX
  • (IP08 ( 8 ports Asterisk embedded IP PBX
Facebooktwittergoogle_pluslinkedininstagram